"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-Mys

MACH Jakub

VIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - socialisač. - ústav. práv. - zdrav. zeměd. a živnost.

Návrhy:

ve věci živelní pohromy na Domažlicku, t. 106.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

pozměňov. návrh k. osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 2562 (im. J. Hrizbyla)

76, 27. VII. 1921; 769. III.

im. výb. zpr. t. 2563 (im. J. Pastyříka)

76, 27. VII. 1921; 770. III.

im. výb. zpr. t. 4025 (im. J. Fischera)

197, 9. III. 1923; 2493. VI.

im. výb. zpr. t. 4107 (im. dr. Kubíčka)

205, 27. IV. 1923; 270. VII.

im. výb. zpr. t. 4104 (im. J. Dubického)

205, 27. IV. 1923; 276. VII.

im. výb. zpr. t. 4105 (im. J. Dubického)

205, 27. IV. 1923; 277. VII.

im. výb. zpr. t. 4106 (im. J. Dubického)

205, 27. IV. 1923; 277. VII.

im. výb. zpr. t. 4150 (im. V. Brodeckého)

213, 14. V. 1923; 461. VII.

im. výb. zpr. t. 4429 (im. dr. Vanoviče)

249, 20. III. 1924; 134. IX.

im. výb. zpr. t. 4512 (im. J. Najmana)

256, 4. IV. 1924; 288. IX.

im. výb. zpr. t. 4577 (im. A. Kubála)

272, 12. VI. 1924; 908. IX.

im. výb. zpr. t. 4578 (im. Fr. Pittingera)

272, 12. VI. 1924; 908. IX.

im. výb. zpr. t. 4658 (im. dr. Schollicha)

274, 17. VI. 1924; 983. IX.

im. výb. zpr. t. 4659 (im. dr. Schollicha)

275, 18. VI. 1924; 1004. IX.

im. výb. zpr. t. 4661 (im. dr. Schollicha)

280, 26. VI. 1924; 1126, 1138. IX.

im. výb. zpr. t. 4629 (im. dr. Korlátha)

280, 26. VI. 1924; 1142. IX.

im. výb. zpr. t. 4699 (im. inž. Kalliny)

314, 15. XII. 1924; 911. X.

im. výb. zpr. t. 4701 (im. dr. Brunara)

315, 16. XII. 1924; 923. X.

im. výb. zpr. t. 4763 (im. dr. Schollicha)

315, 16. XII. 1924; 925. X.

im. výb. zpr. t. 4761 (im. Fr. Matznera)

327, 10. III. 1925; 1291. X.

im. výb. zpr. t. 4876 (im. H. Tausika)

341, 2. IV. 1925; 95. XI.

im. výb. zpr. t. 4951 (im. Fl. Tománka)

348, 23. VI. 1925; 318. XI.

im. výb. zpr. t. 5109 (im. I. Mondoka)

352, 2. VII. 1925; 394. XI.

im. výb. zpr. t. 4946 (im. dr. Földessyho)

352, 2. VII. 1925; 396. XI.

im. výb. zpr. t. 4759 (im. dr. Jurigy a Fl. Tománka)

355, 9. VII. 1925; 455, 464. XI.

im. výb. zpr. t. 5073 (im. J. Skaláka)

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

im. výb. zpr. t. 5103 (im. V. Bartáka)

358, 10. VII. 1925; 512. XI.

im. výb. zpr. t. 5252 (im. J. Adámka)

358, 10. VII. 1925; 512. XI.

im. výb. zpr. t. 5024 (im. Fr. Toužila)

359, 13. VII. 1925; 528. XI.

im. výb. zpr. t. 5124 (im. J. Mondoka)

359, 13. VII. 1925; 528. XI.

im. výb. zpr. t. 5204 (im. dr. Gátiho)

359, 13. VII. 1925; 528. XI.

im. výb. zpr. t. 5138 (im. dr. Lodgmana)

359, 13. VII. 1925; 529. XI.

im. výb. zpr. t. 5172 (im. dr. Lehnerta)

359, 13. VII. 1925; 529. XI.

im. výb. zpr. t. 5264 (im. dr. Labaje)

362, 18. IX. 1925; 595. XI.

im. výb. zpr. t. 5248 (im. dr. Kubiše)

372, 7. X. 1925; 1356. XI.

im. výb. zpr. t. 5287 (im. dr. Mazance)

372, 7. X. 1925; 1357. XI.

im. výb. zpr. t. 5265 (im. A. Hlinky)

376, 13. X. 1925; 1506. XI.

im. výb. zpr. t. 5281 (im. dr. Schollicha)

376, 13. X. 1925; 1507. XI.

im. výb. zpr. t. 5120 (im. J. Blažka)

376, 13. X. 1925; 1508. XI.

im. výb. zpr. t. 5247 (im. A. Malé)

376, 13. X. 1925; 1508. XI.

im. výb. zpr. t. 5282 (im. J. Bečko)

376, 13. X. 1925; 1509. XI.

im. výb. zpr. t. 5373 (im. H. Tausika)

377, 14. X. 1925; 1534. XI.

im. výb. zpr. t. 5374 (im. H. Tausika)

377, 14. X. 1925; 1534. XI.

im. výb. zpr. t. 5375 (im. G. Borovszkého)

377, 14. X. 1925; 1535. XI.

im. výb. zpr. t. 5387 (im. J. Fischera)

377, 14. X. 1925; 1535. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1218. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

307, 27. XI. 1924; 7228. X.

Interpelace:

jak vlekle se provádí zákon ze 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 2765. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3032. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

Dotazy:

o neoprávněném a neodůvodněném udělení koncese k provozování živnosti hostinské a výčepní Janu Pěknému v čp. 11 v Hodkově, okres Ledeč.

138, 6. IV. 1922; 298. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

 

MALÁ Anna

I. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. práv. - soc. pol. - ústav. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na převzetí péče o nemajetné šestinedělky a novorozené děti jejich státem, t. 1008.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na vydání zákona o nároku obchodních pomocníků a. jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

na vydání zákona o podpoře v mateřství, t. 3805.

159, 24. X. 1922; 48. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o dodatku k státnímu rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3393), týkající se zřízení fondu pro ochranu matek.

125, 25. I. 1922; 2498. IV.

9 resol., týkajících se zrušení nebo úpravy daní a dávek státních (podány za drahotní rozpravy r. 1925).

323, 12. II. 1925; 1215-6. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830)

25, 24. XI. 1920; 479. II.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2132. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2479. IV.

o změně a částečném uvedení v činnost některých ustanovení zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1979. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

233, 28. XI. 1923; 829. VIII.

o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208).

267, 3. VI. 1924; 785. IX.

o projednávání zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (t. 4825), v níž zabývá se předlohou zák. o vyšším vymílání obilí (t. 4817).

284, 11. IX. 1924; 1340. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1164. X.

Interpelace:

v záležitosti zajatců ze Srbska,

t. 81. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 457. 14, 226. X. 1920; 27. II.

v záležitosti dražebného rozprodeje ovoce,

t. 82. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 466. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o zvýšení cen mléka a stanovení jeho jakosti, zákonu nevyhovující,

t. 3190/XII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/VI. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o způsobu, jak opatřeno bylo na okresním hejtmanství v Pelhřimově vývozní povolení na brambory,

t. 3190/XV. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

že jsou hrubě porušována ustanovení zákona o 8hodinné době pracovní, týkající se sobotní práce žen,

t. 4748/X. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4904/XI. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila výrokem na schůzi dne 30. května 1923 ve Dvoře Králové)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4389; zprav. J. Rouček;

nevydána 248, 18. III. 1924; 108. IX.

kraj. s. v Jičíně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila řečí na schůzi komunistů 1. srpna 1924 v Lomnici nad Popelkou)

290, 23. IX. 1924; 1889. IX.

zpr. t. 4874; zprav. D. Nejezchleb;

nevydána 311, 10. XII. 1924; 840. X.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 279 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. zák., spáchané výroky dne 10. února 1925 před Plodinovou bursou v Praze)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zpr. t. 5247; zprav. J. Mach;

nevydána 376, 13. X. 1925; 1508-9. XI.

Volána k pořádku:

247, 6. III. 1924; 30. IX.

282, 4. IX. 1924; 1240. IX.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

322, 11. II. 1925; 1098, 1113. X.

 

MALÍK Rudolf

XIII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Stoupala Viktora, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 40, 11. I. 1921; 1570. II.

Slib vykonal 22, 17. XI. 1920; 350. II.

Byl členem výb. soc. pol. a živnost.

Návrhy:

na postátnění městské mlynářské školy v Břeclavě, t. 2557.

74, 19. VII. 1921; 576. III.

na změnu zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., a zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, t. 4268.

223, 6. XI. 1923; 201. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-52. X.

doplňov. návrh k osnově zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2, 3 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949), jímž se vláda vyzývá k všestranné podpoře stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 3944 (úprava požitků veškerých státních zaměstnanců).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1604, 1698. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4372 (zákon o stavebním ruchu).

243, 14. XII. 1923; 1524, 1542. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4377 (stanovení hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

245, 19. XII. 1923; 1638, 1652. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4734 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064, 1086. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1065. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4933 (příjmová hranice vylučující z nároků na důchod válečných poškozenců).

308, 3. XII. 1924; 786, 800. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 4940 (úprava požitků některých veřejných zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i pensí po nich).

312, 12. XII. 1924; 850. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5021 (úsporná opatření ve veřejné správě).

316, 18. XII. 1924; 933. X.

doslov 317, 18. XII. 1924; 1007. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5019 (změna zákona o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních a jiných veřejných zaměstnanců).

316, 18. XII. 1924; 933. X.

doslov 317, 18. XII. 1924; 1018. X.

Řeč v rozpravě:

o změně zák. o všeob. dani nápojové a zvláštní dávce z vína v lahvích (zpr. t. 874).

34, 16. XII. 1920; 1407. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

95, 21. XI. 1921; 672. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 618. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.)

231, 26. XI. 1923; 587. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1645. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.)

304, 24. XI. 1924; 526. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1430. X.

Interpelace:

o vybírání všeobecné daně nápojové z vína pro vlastní spotřebu určeného a dani nepodléhajícího,

t. 2643. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3037. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

 

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

A

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. Stál. - ústav. - ústav. práv. - zahran. a zeměd.

Jmenován ministrem vnitra 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Pověřen funkcí náměstka min. předsedy.

185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Návrhy:

na bezodkladné vyšetření živelních pohrom v okresu rakovnickém a poskytnuté státní výpomoci postiženým, t. 187.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

doplňov. návrh ke zprávě o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zřízení nového výboru ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o změně zákona o dani z nápojů a o dávce z vína v lahvích (zpr. t. 874), týkající se sproštění daně výroby pro vlastní spotřebu i v případě, když přesahuje tato stanovené množství.

34, 16. XII. 1920; 1407. II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1084 (opatření strojených hnojiv pro r. 1921).

37, 18. XII. 1920; 1541. II.

rozp. výb. zpr. t. 1211 (oběh čsl. státovek na Hluč., Vitor. s Valč., Čsl. Těšín., Podk. Rusi a Slovensku, pokud nebyly bankovky kolkovány v těchto územích).

44, 20. I. 1921; 1788. II.

ústav. výb. zpr. t. 1097 (slučování a rozlučování obcí, změna hranic obcí, okresů, žup. a zemí).

44, 20. I. 1921; 1794. II.

ústav. výb. zpr. t. 1741 (pozměňov. návrh poslanců Udržala, Stivína, dr. Franke, Šrámka, dr. Lukavského a Mlčocha k osnově zák. o zmocnění vlády ke slučování a rozluč. obcí atd. (zpr. t. 1097).

63, 11. III. 1921; 2562. II.

zeměd. výb. zpr. ústní o povinném známkování chmele (t. 1626).

70, 30. VI. 1921; 281. III.

rozp. výb. zpr. t. 1765 (nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu).

71, 12. VII. 1921; 343. III.

rozp. výb. zpr. t. 2713 (všeobecná daň z převodu statků, z pracovních výkonů a daň přepychová).

77, 29. VII. 1921; 813. III.

rozp. a ústav. výb. zpr. t. 2825 (přikázání výnosu některých státních daní samosprávným svazkům).

84, 6. VIII. 1921; 1178. III.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1725. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 60. IV.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o obecních a okresních zaměstnancích (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1639. IV.

Interpelace:

o nesprávném vyměřování daní a vymáhání daně z příjmu a daně z převodu statků na zemědělcích,

t. 2426. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

odpov. t. 3159/XIV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o poměrech v Podkarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

námitka k výkladu jednacího řádu s návrhem, aby ústav. výb. podal dobrozdání o přípustnosti resolučního návrhu, jenž nesouvisí s denním pořadem. (Při hlasování o prohlášení min. předs. o událostech v Krompaších).

63, 11. III. 1921; 2621. II.

"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-MysPřihlásit/registrovat se do ISP