"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-Mys

MAYER Samu

XVI. voleb. kraj

MNSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství z r. 1919 (zpr. t. 2041).

73, 15. VII. 1921; 531-2. III.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství (zpr. t. 2041).

73, 15. VII. 1921; 528. III. (něm. 563)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1077. IV. (něm. 1122)

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 50. V.

o zákonech na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 145. VII. (něm. 225)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 196. XI. (něm. 266)

Interpelace:

o nezákonném rozpuštění samosprávných orgánů bratislavské dělnické pokladny pro nemocenské pojištění Zemskou úřadovnou pro dělnické pojištění,

t. 3862/X. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4082/I. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

 

MAXIAN Jan

XV. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za Farbulu Roberta, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 247, 6. III. 1924; 4. IX.

Volba verifikována 265, 27. V. 1924; 729. IX.

Slib vykonal 247, 6. III. 1924; 4. IX.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - soc. pol. - zeměd. a živnost.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4571 (im. Fl. Tománka)

271, 6. VI. 1924; 857. IX.

im. výb. zpr. t. 4573 (im. Fl. Tománka)

271, 6. VI. 1924; 858. IX.

im. výb. zpr. t. 4648 (im. J. Patzela)

273, 13. VI. 1924; 952. IX.

im. výb. zpr. t. 4662 (im. H. Tausika)

280, 26. VI. 1924; 1138. IX.

im. výb. zpr. t. 4663 (im. J. Mondoka)

280, 26. VI. 1924; 1138. IX.

im. výb. zpr. t. 4700 (im. J. Hakena)

309, 3. XII. 1924; 812. X.

im. výb. zpr. t. 4731 (im. dr. Lelleye)

311, 10. XII. 1924; 838. X.

im. výb. zpr. t. 4710 (im. dr. Schollicha)

315, 16. XII. 1924; 924. X.

im. výb. zpr. t. 4695 (im. dr. Korlátha)

319, 19. XII. 1924; 1051. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1924; 650. X.

 

MAZANEC Gustav, dr.

L

I. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - práv. - soc. pol. - Stál. - stát. zříz. - úsp. kom. a ústav. práv.

Návrhy:

na úpravu platů a jiných požitků ošetřovatelek ve všeobecných veřejných nemocnicích zaměstnaných, t. 194.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na vydání novely k zákonu o starobním pojišťování soukr. úředníků a zřízenců.

12, 9. VII. 1920; 623. I.

na zařazení odbor. techn. úřednictva ústř. řed. tabák. režie do skupiny B. stát. úředníků podle služ. pragm., t. 623.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na úpravu platů personálu venkovských poštoven, t. 1010.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na úpravu platů stráže bezpečn., t. 1011.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na úpravu platů zřízenců okresních a obecních, t. 1012.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na zařadění úřednictva poštov. šekového úřadu skupiny C do skupiny B podle služební pragmatiky, t. 1244.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

na úpravu poměrů a služebních požitků lázeňských zřízenců, t. 2841.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na stabilisaci a úpravu služebních požitků dělníků a dělnic stálých, ve stát. tabákových továrnách zaměstnaných, t. 2845.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na novelisaci zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., pokud se týká rozšíření tohoto zákona na kvalifikované síly v závodech v § 2 ústav. zákona uvedených, t. 3178.

94, 19. XI. 1921; 622. IV.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci státním zaměstnancům, t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odměnách státním a některým jiným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

doplňov. návrh podaný při projednávání zprávy o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zřízení nového výboru ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

na vrácení zpr. t. 5171 (im. zálež. dr. Budaye) výb. imunit.

362, 18. IX. 1925; 594. XI.

na zahájení rozpravy ve 140. schůzi o prohlášení min. předs. dr. Beneše o janovské konferenci, jež učinil 23. V. 1922 ve 139. schůzi posl. sněm.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 241. II.

3 resol. k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zákona též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah, podpory instituce "Sociál. ochrana stát. zaměstn." a pojištění duchovních stát. uznaných nábožen. společností.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

práv. výb. zpráva ústní o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (t. 1707).

70, 30. VI. 1921; 291. III.

práv. výb. zpr. t. 2779 (vyřízení návrhů ve věci drobných zemědělských pachtů).

83, 5. VIII. 1921; 1061. III.

práv. výb. zpr. t. 2816 (převzetí statků připadlých podle mírových smluv R. Č.).

83, 5. VIII. 1921; 1107. III.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3386 (užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy).

127, 26. I. 1922; 2586. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obecních a obvodních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1450. V.

im. výb. zpr. t. 4473 (im. A. Hlinky).

251, 28. III. 1924; 214. IX.

im. výb. zpr. t. 4474 (im. dr. Budaye).

251, 28. III. 1924; 214. IX.

im. výb. zpr. t. 4498 (im. H. Tausika).

255, 3. IV. 1924; 269. IX.

im. výb. zpr. t. 4499 (im. dr. Lelleye).

255, 3. IV. 1924; 270. IX.

im. výb. zpr. t. 4490 (im. dr. Jabloniczkého).

255, 3. IV. 1924; 270. IX.

im. výb. zpr. t. 4507 (im. dr. Jurigy).

256, 4. IV. 1924; 287. IX.

im. výb. zpr. t. 4509 (im. A. Hlinky).

256, 4. IV. 1924; 287. IX.

im. výb. zpr. t. 4513 (im. M. Tomika).

256, 4. IV. 1924; 289. IX.

im. výb. zpr. t. 4686 (im. A. Adamovského).

280, 26. VI. 1924; 1143. IX.

im. výb. zpr. t. 4722 (im. Fl. Tománka).

297, 11. IX. 1924; 206. X.

im. výb. zpr. t. 4687 (im. Fr. Buřívala).

299, 17. XI. 1924; 245. X.

im. výb. zpr. t. 4742 (im. dr. Kubiše).

307, 27. XI. 1924; 776. X.

im. výb. zpr. t. 4737 (im. dr. Kubiše).

352, 2. VII. 1925; 1538-9. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 640).

18, 9. XI. 1920; 242. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 568. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 806. IV.

o prohlášení min. předsedy dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. května 1922.

141, 29. V. 1922; 526. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 409. X.

Interpelace:

stran ochrany obyvatelstva při veřejných výkonech náboženských,

t. 197. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 750. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

že se oddaluje vyřízení sporných otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi ministerstvem železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců ústředním důvěrnickým sborem a odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením ministra spravedlnosti dr. Dolanského.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

o poměrech v Pokarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

Dotazy:

o nedostatečném výslužném 95 býv. ošetřovatelek všeobecné nemocníce pražské.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

o protikatolických štvanicích učitelky Toppové na bubenečské škole u letenské vodárny.

85, 6. VIII. 1921; 1286. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

v záležitosti bezdůvodného zatčení katechety Arnošta Olivy ve Vysočanech.

85, 6. VIII. 1921; 1286. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o doporučování nevhodných knih pro veřejné knihovny.

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

o aktivování nadace Mikuláše Karlacha.

111, 17. XII. 1921; 1697. IV.

obnoven 162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o protizákonné činnosti osvětového sboru pro okres úpický.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o zamítnutí žádosti Ústředí katol. studentstva čsl. v Praze za subvenci.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o nedostatečném censurování knih, zařazených ve školních knihovnách žákovských

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o surovém trestání hocha učitelem pro křesťanský pozdrav.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o výši nájemného z budovy bývalého kláštera v Sedlci, užívané za státní továrnu tabákovou.

147, 16. VI. 1922; 980. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

v záležitosti pohřebních ústavů v Praze.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o libovolném předpisování dávky z majetku berní správou ledečskou.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 32. VI.

o bursovních obchodech obilím, prováděných státním ústavem obilním.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o nepřípustném štvaní rady zem. soudu Červinky z Pardubic.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

o protizákonném nařízení okresní správy politické v Čes. Brodě.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o opatření vhodného podjezdu pod tratí státních drah u Ouval.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o přiřknutí důchodu předků vdově Ant. Čálkové.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o prozkoumání dolů v Jílovém.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o nevhodných obrazech a pod nimi umístěných nápisech na chodbě obecné chlapecké školy v Nymburce.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 274, 17. VI. 1924; 960. IX.

o repatriační akci pro naše občany, zajaté v Turkestanu.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o repertoiru Národního divadla.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Něm. Brodě (přestupek podle § 20, odst. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.)

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

zpr. t. 5287; zprav. J. Mach;

372, 7. X. 1925; 1357-8. XI.

nevydán 377, 14. X. 1925; 1538-9. XI.

okr. s. ve Falknově n. O. (přestupek podle § 20, č. 2 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na neoprávněné schůzi dne 21. června 1925 v Chlumu sv. Máří)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5385; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1538. XI.

 

MEDINGER Wilhelm, dr.

VI. voleb. kraj

NN mk Nbf

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. a výb. socialisač.

Vystoupil z klubu NN

185, 6. II. 1923; 2103. VI.

Utvořil s posl. Al. Stenzlem "Klub der fraktionslosen deutschen Abgeordneten".

41, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

Návrhy:

na doplnění zákona ze dne 28. IV. 1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23, t. 3970.

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

doplňov. návrh k osnově zákona o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se zařazení nového paragrafu 4 a).

8, 16. VI. 1920; 371. I.

Resoluce:

k osnově zák. o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se § 3.

8, 16. VI. 1920; 371. I.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se pozemkové reformy.

28, 1. XII. 1920; 804. II.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. IX. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281, 1289. IV.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306), týkající se podávání zpráv o stavebním ruchu vládou sněmovně.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113.)

8, 16. VI. 1920; 371. I. (něm. 382)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 773. II. (něm. 878)

o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 592. III. (něm. 659).

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1029. IV. (něm. 1104)

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1579. IV. (něm. 1648)

o úmluvě uzavřené v Praze dne 10. III. 1921 mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranic a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293).

118, 10. I. 1922; 1989. IV. (něm. 2002)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1073. VI. (něm. 1139)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1328. VI. (něm. 1435)

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 412. VIII. (něm. 461)

o témž předmětu ve skupině hospodářské.

234, 29. XI. 1923; 933. VIII. (něm. 990)

poznámka za rozpravy o úlevě na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 (zpr. t. 4159).

214, 15. V. 1923; 504. VII. (něm. 511)

Interpelace:

o přebytečném vydržování služebních automobilů,

t. 295. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 851. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

o jmenování členů stálé komise k určování obchodních hodnot pro zahraniční statistiku,

t. 911. 30, 2. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1386. 50, 3. II. 1921; 1055. II.

o opčním právu na čsl. stát. občanství,

t. 927. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

odpov. t. 1580. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o přibrání něm. hlav. svazu prům. k spolupráci na hospodář. otázkách,

t. 949. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 2954. 86, 18. X. 1921; 18. IX.

o poskytnutí subvence k vodním pracím při potoku Stolpichu,

t. 1164. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2016. 67, 19. V. 1921; 109. III.

aby byl doplněn zákon ze 17. XII. 1919 o vyvlastnění hospodářských pozemků k účelům stavebním,

t. 1176. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2193. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o smlouvách s Rakouskem, aby se zabránilo dvojitému zdanění,

t. 1912. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2202. 68, 31. V. 1921; 140. III.

že stát samovolně určuje hlavní sídlo průmyslových podniků,

t. 1955. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2315. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

aby co nejrychleji byla uzavřena obchodní smlouva s Rakouskem,

t. 1956. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3012. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o působnosti pozemkového výboru, zvoleného býv. kusou sněmovnou,

t. 2230. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

obnovena t. 3781/X. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3953/XVIII. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o svévolném odepření státního občanství,

t. 2392. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 2993. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o dělitelnosti velkých statků,

t. 2483. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3159/XXXIV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

že v okolí Praděda povodeň zničila průmyslové závody,

t. 3087. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3430/XVI. 130, 28. III. 1922; 10. V.

aby se držitelům titrů předválečných dluhů dostalo odškodnění za opožděné vyplácení úroků,

t. 4636/XIV. 273. 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4902/VI. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o převzetí zajištěných předválečných dluhů Českosl. republikou,

t. 4636/XV. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4902/VII. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o převzetí některých titrů rakouského nezajištěného předválečného dluhu Čsl. republikou,

t. 4636/XVI. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4891/XII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

že se. vojenským pensistům, kteří musí žíti v cizině, dluhují zaopatřovací požitky a že tyto požitky naprosto nepostačují,

t. 5338/III. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Želez. Brodě (přestupek spáchaný neopráv. užíváním titulu šlechtického)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

kraj. s. v. Ml. Boleslavi (přečin § 7 zákona o lichvě)

191, 23. II. 1923; 2193. VI.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

 

MEDVECKÝ Ludevít, dr.

XVIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - práv. - rozp. - Stál. - úsp. kom. - ústav. a ústav.-práv.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 2446 (dohled k obcím na Slovensku).

70, 30. VI. 1921; 293. III.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3347 (plodinová bursa v Bratislavě a zákaz termínových obchodů s obilím na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

122, 19. I. 1922; 2185. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3383 (obmezení působnosti porot v Podkarp. Rusi).

125, 25. I. 1922; 2527. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3400 (zřízení hlavního finančního ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě).

128, 27. I. 1922; 2673. IV.

ústav. práv. a rozp. výb. zpr. t. 3406 (mimořádná župní přirážka na Slovensku).

128, 27. I. 1922; 2697. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3715 (rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarp. Rus).

151, 22. VI. 1922; 1226, 1230. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3735 (prozatímní úprava zřízení obcí na Slovensku).

156, 26. VI. 1922; 1463, 1470. V.

rozp. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3749

(úprava poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarp. Rusi).

156, 26. VI. 1922; 1471, 1474. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3908 (zavedení metrické soustavy na Slovensku a Podkarpatské Rusi při označování pozemkové plochy).

178, 12. XII. 1922; 1571. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3937 (změna některých ustanovení o poručenství a opatrovnictví).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1949. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4021 (zákon na ochranu republiky).

194, 6. III. 1923; 2361, 2415. VI.

podrobný referát o osnově zákona na ochranu republiky.

194, 6. III. 1923; 2417, 2429. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4019 (zrušení zákona o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny).

195, 8. III. 1923; 2460. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4204 (zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

217, 28. VI. 1923; 564, 570. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4155 (zákon o označování původu zboží).

225, 13. XI. 1923; 232, 236. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4272 (prodloužení zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi).

225, 13. XI. 1923; 240. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4298 (trestní pojednávání proti nepřítomným osobám).

238, 10. XII. 1923; 1260. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4303 (rozšíření úřední působnosti veřejných notářů na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

238, 10. XII. 1923; 1263. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4339 (výkup místní dráhy v údolí Borže).

242, 13. XII. 1923; 1468, 1471. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4377 (stanovení hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

245, 19. XII. 1923; 1638, 1653. VIII.

ústav. práv. zpr. t. 4569 (změna příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem).

261, 14. IV. 1924; 510. IX.

doslov 263, 15. IV. 1924; 609. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4640 (změna zákona o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění).

269, 5. VI. 1924; 826, 831. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4913 (ustanovení doby nové organisace řádných soudů a zmocnění vlády, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podk. Rusi).

297, 11. XI. 1924; 192, 205. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4935 (podřízení těžby živic obecnému zákonu hornímu).

311, 10. XII. 1924; 837. X.

rozp. výb. zpr. t. 5016 (zákon o poplatcích v. pokračování před rozhodčím soudem plodinové bursy v Bratislavě).

320, 29. I. 1925; 1075, 1079. X.

rozp. výb. zpr. t. 5130 (cedulová banka).

339, 1. IV. 1925; 20. XI.

doslov. 341, 2. IV. 1925; 65. XI.

rozp. výb. zpr. t. 5262 (úprava poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdného na nemovitém majetku na Slovensku a Podk. Rusi).

355, 9. VII. 1925; 466. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. dr. Jurigy (t. 789) o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě.

54, 14. II. 1921; 2206. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 747. IV.

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 388. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1379. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 403. X.

Interpelace:

naléhavá, o propuštění internovaného faráře Morháče v Maďarsku,

t. 2164. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2539. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o vybudování kasáren ve Zvolenu,

t. 2572. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3034. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

"M" resp. Mach-Mal "M" resp. Mar "M" resp. Maš-Mat "M" resp. Mat-May "M" resp. May-Med "M" resp. Mei-Mik "M" resp. Mlč-Mon "M" resp. Mou-MysPřihlásit/registrovat se do ISP