Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1155 tisků. (1. strana, celkem stran: 58)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1/0 Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákonné opatření Senátu
 2/0 Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonůZákonné opatření Senátu
 3/0 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcíZákonné opatření Senátu
 4/0 Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůZákonné opatření Senátu
 5/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Poslanecký návrh zákona
 6/0 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014Státní rozpočet
 7/0 Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016Zpráva a jiné
 8/0 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016Zpráva a jiné
 9/0 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016Zpráva a jiné
 10/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 11/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 12/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 13/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyVládní návrh zákona
 14/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 15/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013Mezinárodní smlouva
 16/0 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013Zpráva a jiné
 17/0 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012Zpráva a jiné
 18/0 Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013Zpráva a jiné
 19/0 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013Zpráva a jiné
 20/0 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012Zpráva a jiné

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)