Sněmovní tisky
Ing. Alena Páralová - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 45/0 Vládní návrh z. o platu a odměně za pracovní pohotovostVládní návrh zákonaSchváleno, 421/2002 Sb.
 46/0 V. n. z., kterým se pro rok 2003 stanoví určování výše platuVládní návrh zákonaSchváleno, 425/2002 Sb.
 261/0 V. n. z. měnící zákoník práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 46/2004 Sb.
 304/0 Novela z. o penzijním připojištění se státním příspěvkem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 36/2004 Sb.
 396/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 425/2003 Sb.
 554/0 Novela z. o služ. poměru přísl. bezp. sborů - související - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 281/2004 Sb.
 709/0 Novela zákoníku práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2005 Sb.
 786/0 V.n.z. o sociálním zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2005 Sb.
 787/0 V.n.z. o životním minimu - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 800/0 N.z. o prodejní době v maloobchodě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 898/0 Novela z. vztah mezi odbor. organiz. a zaměstnavateli - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1001/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 72/2006 Sb.
 1062/0 Vl. n. z. o životním a existenčním minimuVládní návrh zákonaSchváleno, 110/2006 Sb.
 1063/0 Vl. n. z. o pomoci v hmotné nouzi - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2006 Sb.
 1065/0 Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimuVládní návrh zákonaSchváleno, 112/2006 Sb.


ISP (příhlásit)