Sněmovní tisky
Ing. Petr Šulák - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 33/0 Dohoda ČR a SR o předávání osob na spol. st. hranicíchMezinárodní smlouvaSchválena, 1/2004 Sb. m. s.
 175/0 D. mezi ČR a Nikarag. r. o podpoře a vzáj. ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 51/2004 Sb. m. s.
 176/0 D. mezi ČR a Bosnou a Herceg. o podpoře a ochr. investicMezinárodní smlouvaSchválena, 74/2004 Sb. m. s.
 217/0 Úmluva o nedovoleném obchodu na mořiMezinárodní smlouvaSchválena, 50/2005 Sb. m. s.
 665/0 Sml.o výstavbě silnič. spojení v Euroregionu NisaMezinárodní smlouvaSchválena, 37/2006 Sb. m. s.
 719/0 Doh. o statutu spolupracujícího státu ČR a EUMETSATMezinárodní smlouvaSchválena, 59/2005 Sb. m. s.
 834/0 Sml. mezi ČR a Srbska o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 88/2005 Sb. m. s.
 841/0 Doh. o programu prac. dov. mezi ČR a N. ZélandemMezinárodní smlouvaSchválena, 93/2005 Sb. m. s.
 842/0 Úmluva o ochraně a rozvoji KarpatMezinárodní smlouvaSchválena, 47/2006 Sb. m. s.
 853/0 Protokol k Úmluvě o EuropoluMezinárodní smlouvaSchválena
 1123/0 Protokol k Úml. o přepravní smlouvě v nákl. dopravě (CMR)Mezinárodní smlouvaSchválena, 108/2006 Sb. m. s.
 1216/0 Sml. mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o zamez. dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 74/2006 Sb. m. s.
 1224/0 Úmluva o zákazu nebo omezení použití konvenčních zbraníMezinárodní smlouvaSchválena, 115/2006 Sb. m. s.
 1284/0 Mezinárodní dohoda o kávě z roku 2001Mezinárodní smlouva1. čtení


ISP (příhlásit)