Sněmovní tisky
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 153/0 Návrh energetického zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 278/2003 Sb.
 300/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 635/0 Novela z. o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 869/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 965/0 Novela zákona o bankách Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1135/0 Novela z. převod majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 1222/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 443/2006 Sb.


ISP (příhlásit)