Sněmovní tisky
Ing. Josef Krejčí - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 171/0 Návrh zákona o referendu o vstupu ČR do EU Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 357/0 Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 116/2000 Sb.
 484/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 155/2000 Sb.
 702/0 Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 102/2001 Sb.
 865/0 Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ESMezinárodní smlouvaSchválena, 4/2002 Sb. m. s.
 922/0 Vl. návrh zák. o ochraně označení původu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 452/2001 Sb.
 970/0 Vládní návrh zákona o pracovní době - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 475/2001 Sb.
 1042/0 Návrh novely zákona o vynálezech Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 1066/0 Vládní návrh zákona o zaměstnanosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 220/2002 Sb.
 1267/0 Vl. n. zák. o dovozu, vývozu a zpětného vývozu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 260/2002 Sb.


ISP (příhlásit)