Sněmovní tisky
Ing. Petr Hort - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 22/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1997Zpráva a jinéSchválena
 65/0 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 98/1999 Sb.
 356/0 Zákon o Zemědělském intervenčním fonduVládní návrh zákonaVráceno
 479/0 Vl. návrh zák. o nakládání s geneticky modif. org. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 153/2000 Sb.
 548/0 Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 242/2000 Sb.
 873/0 Vládní novela zákona o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 314/2001 Sb.
 1014/0 Návrh zahrádkářského zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1015/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2000Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1181/0 Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 1202/0 N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 277/2002 Sb.


ISP (příhlásit)