Sněmovní tisky
MVDr. Jaroslav Pešán - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 31/0 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/1999 Sb.
 41/0 Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 88/0 Vládní návrh zákona o veterinární péčiVládní návrh zákonaSchváleno, 166/1999 Sb.
 195/0 Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zem. a les. pozemkůVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 500/0 Vládní návrh zák. plemenářský zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 154/2000 Sb.
 546/0 Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 306/2000 Sb.
 805/0 Návrh zákona o chovu psů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 807/0 Novely trestního zák. a zák. na ochranu zvířat proti týrání Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 868/0 Senát. zák. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněn. živočichy Senátní návrh zákona Schváleno, 476/2001 Sb.
 1084/0 Vládní návrh zákona o SZPI - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 146/2002 Sb.


ISP (příhlásit)