Sněmovní tisky
RNDr. Vilém Holáň - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Návrh novely zákona o platu představitelů státní moc Poslanecký návrh zákona Vráceno
 20/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 21/0 Návrh novely zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Vráceno
 24/0 Návrh novely trestního zákona Poslanecký návrh zákona  
 129/0 Novela zákona o České lékařské komoře, ČSK a ČLK Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 231/0 Návrh zákon o mimosoudních rehabilitacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 351/1999 Sb.
 233/0 Novela zák. o opatřeních v soudnictví - EU Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 635/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2001 Sb.
 665/0 Novela zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 147/2001 Sb.
 800/0 Návrh novely zákona o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2001 Sb.
 805/0 Návrh zákona o chovu psů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 831/0 Návrh zákona o pojišťovnictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 316/2001 Sb.
 1020/0 Návrh novely zákona o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 1062/0 Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 16/2002 Sb.
 1118/0 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1185/0 Návrh novely trestního zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 1266/0 Návrh zákona o regulaci reklamy - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato


ISP (příhlásit)