Sněmovní tisky
Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 139/0 Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmiMezinárodní smlouvaSchválena, 18/2015 Sb. m. s.
 160/0 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena
 161/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena, 16/2016 Sb. m. s.
 228/0 Sml.mezi ČR a Pákistán.islámskou rep. o zamez.dvoj.zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 58/2015 Sb. m. s.
 333/0 Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službáchMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2016 Sb. m. s.
 387/0 Sml.mezi ČR a Franc.rep.o spolupr.v obl.průzkumu kosm.prost.Mezinárodní smlouvaSchválena, 18/2018 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)