Sněmovní tisky
Taťána Fischerová - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 9/0 Návrh novely zák. o svobodném přístupu k informacím Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 83/0 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady EvropyMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2004 Sb. m. s.
 441/0 Výroční zpráva o hospod. Čes. rozhlasu za rok 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 620/0 Výroč. zpr. Rady Čes. rozhlasu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 658/0 Novela z. o stát. sociální podpoře Poslanecký návrh zákona Schváleno, 204/2005 Sb.
 762/0 Výroč. zpráva o hosp. Českého rozhlasu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 938/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1094/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena


ISP (příhlásit)