Sněmovní tisky
Ing. Kateřina Konečná - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 177/0 Sml. o mezinárodní práv. subjek. Mezinár. bramborář. centraMezinárodní smlouvaSchválena, 69/2004 Sb. m. s.
 195/0 Vládní návrh zákona o AntarktiděVládní návrh zákonaSchváleno, 276/2003 Sb.
 326/0 Evropská úmluva o krajiněMezinárodní smlouvaSchválena, 13/2005 Sb. m. s.
 381/0 Protokol o ochr. živ. prostř. ke Smlouvě o AntarktiděMezinárodní smlouvaSchválena, 42/2005 Sb. m. s.
 458/0 Úmluva o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)Mezinárodní smlouvaSchválena, 124/2004 Sb. m. s.
 511/0 Úml. o dálkovém znečišťování ovzdušíMezinárodní smlouvaSchválena, 81/2010 Sb. m. s.
 577/0 Smlouva mezi ČR a SR o spol. v boji proti trest. činnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 26/2005 Sb. m. s.
 578/0 Smlouva mezi ČR a SR o úpravě režimu na stát. hranicíchMezinárodní smlouvaOdročeno v 2. čtení
 606/0 Sml. o používání informační technologie pro cel. účelyMezinárodní smlouvaSchválena, 87/2005 Sb. m. s.
 610/0 Sml. ČR a SRN o průb.spol. stát.hr. Rozvadov-WaidhausMezinárodní smlouvaSchválena, 75/2005 Sb. m. s.
 907/0 Dohoda mezi ČR a SR o ochraně utajovaných skutečnostíMezinárodní smlouvaSchválena, 127/2005 Sb. m. s.
 961/0 Smlouva mezi ČR a KLDR o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 3/2006 Sb. m. s.
 1180/0 Sml. mezi ČR a Repub. Makedonie o sociálním zabezpečeníMezinárodní smlouvaSchválena, 2/2007 Sb. m. s.
 1237/0 Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a ČRMezinárodní smlouvaSchválena, 49/2008 Sb. m. s.
 1238/0 Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi Jersey a ČRMezinárodní smlouvaSchválena, 50/2008 Sb. m. s.
 1239/0 Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi Ostrovem Man a ČRMezinárodní smlouvaSchválena, 51/2008 Sb. m. s.
 1240/0 Sml. Nizozem. král. se zřetelem na Arubu o výměně informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 98/2006 Sb. m. s.
 1241/0 Sml. Nizozem. král. se zřetelem na Antily o výměně informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 96/2006 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)