Sněmovní tisky
Ing. Antonín Seďa - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 544/0 Inf. o přel. ozbr. sil přes území ČR červenec - září 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 545/0 Inf. o voj. cvič. AČR se zahr. partn. červenec - září 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 549/0 Inf. o voj. cvič. AČR se zahr.part. na území ČR v roce 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 561/0 Roz. vl. přelety ozbr.sil člen.států NATO přes ČR - 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 652/0 Inf. o nasaz.sil AČR v zahr.oper. červenec-prosinec 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 661/0 N.z. o Vojenském zpravodajství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 289/2005 Sb.
 662/0 N.z. o Vojenském zpravodajství - související Poslanecký návrh zákona Schváleno, 290/2005 Sb.
 667/0 2. doplněk voj. cvič. AČR se zahr. partn. na území ČR 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 668/0 Inf. o souhlasu vl. s přel. ozbr. sil Nigerijs.rep.do 31.12.Zpráva a jinéVzato na vědomí
 735/0 Novela z. o válečných veteránech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 190/2005 Sb.
 772/0 Inf. o přeletech ozbr.sil přes území ČR 1.4.-30.6. 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 773/0 Vl.n. půs.kontingentu AČR - IrákZpráva a jinéSchválena
 777/0 3. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr. partnery v r. 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 789/0 Vojen.cvič. AČR leden-červen 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 804/0 Inf. o nasazení sil AČR za období leden-červen 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 902/0 Informace o vojenských cvičeních AČR červenec-prosinec 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 925/0 Inf. o přeletech ozbrojených sil od 1. 10. do 31. 12. 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 960/0 Vl. n. z. o elektronických komunikacích - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 3. čtení
 1213/0 Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil ve 3. čtvrtletí 2005Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1227/0 Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2006Zpráva a jinéVzato na vědomí

1 2ISP (příhlásit)