Sněmovní tisky
prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 893/0 Dodat.prot. k Evrop.úml. o věcech trestních - Štrasburk 2001Mezinárodní smlouvaSchválena, 48/2006 Sb. m. s.
 924/0 Úml. o pomoci v trestních věcech mezi státy Evropské unieMezinárodní smlouvaSchválena, 55,56/2006 Sb. m. s.
 954/0 Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismuMezinárodní smlouvaSchválena, 18/2006 Sb. m. s.
 980/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1018/0 Úml. o přistoupení k Úml. o právu rozhodém pro závaz. vztahyMezinárodní smlouvaSchválena, 64/2006 Sb. m. s.
 1054/0 Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a zákl. svobodMezinárodní smlouvaSchválena, 48/2010 Sb. m. s.
 1223/0 Návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupciMezinárodní smlouvaSchválena


ISP (příhlásit)