Sněmovní tisky
Ing. Karel Vymětal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 231/0 N. z. o podmín. provozu vozidel na pozem. komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 193/2003 Sb.
 294/0 Novela z. o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 411/0 Nov. z. o posk. stát. záruky ČR na zaj.úvěru - EUROFIMA - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 399/2003 Sb.
 485/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 589/0 Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 800/0 N.z. o prodejní době v maloobchodě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 850/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 382/2005 Sb.
 934/0 Novela zákona o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1035/0 Novela zákona o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 395/2005 Sb.


ISP (příhlásit)