Sněmovní tisky
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 53/0 Vládní novela zákonů č. 140/61 Sb., trestního a 20/66 Sb.Vládní návrh zákonaSchváleno, 96/1999 Sb.
 233/0 Novela zák. o opatřeních v soudnictví - EU Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 260/0 Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětíVládní návrh zákonaSchváleno, 359/1999 Sb.
 261/0 Vládní návrh zákona souvis. s zák. o soc.-právní ochraně d.Vládní návrh zákonaSchváleno, 360/1999 Sb.
 317/0 Návrh ústavního zákona o Ústavě ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 383/0 Novela zákona o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaZamítnuto v 2. čtení
 501/0 Novela zákona opatřeních v soudnictvíVládní návrh zákonaSchváleno, 215/2000 Sb.
 638/0 Protokol OSN o odstranění všech forem diskriminace ženMezinárodní smlouvaSchválena, 57/2001 Sb. m. s.
 874/0 Vládní návrh zákona o státních hranicíchVládní návrh zákonaSchváleno, 312/2001 Sb.
 1070/0 Vládní návrh zákona správní řádVládní návrh zákonaNeschváleno
 1151/0 Vl. z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obceVládní návrh zákonaSchváleno, 290/2002 Sb.
 1181/0 Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 1200/0 N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 280/2002 Sb.
 1202/0 N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 277/2002 Sb.


ISP (příhlásit)