Sněmovní tisky
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 1/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 2/0 Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 3/0 Návrh zákona o poskytování půjček se státním přispěvkem Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 4/0 Návrh novely zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 10/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 11/0 Návrh novely zák. o jednacím řádu PS a zák. o Ústavním soud Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 28/0 Návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 140/1961 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 42/0 Novela zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 73/0 Zrušení zák. č. 279/92 Sb., o Policii a Sboru náprav. vých. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 74/0 Návrh na zrušení zákona č. 451/91 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 124/0 Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 226/0 Novela zákona o sociálním zabezpečení Poslanecký návrh zákona Schváleno, 350/1999 Sb.
 351/0 Novela zákona o VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 680/0 Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 850/0 Návrh zákona o volbách do Parlamentu České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 857/0 Návrh novely Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 858/0 Návrh zákona o Ústavním soudu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 863/0 Návrh novely zák. o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 451/2001 Sb.


ISP (příhlásit)