Sněmovní tisky
Miroslav Kapoun - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 18/0 Návrh ústavního zákona o lidovém hlasování Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 44/0 Návrh zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 122/0 Návrh zákona, kterým se mění zákon o dani silniční Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 174/0 Návrh na vydání ústavního zákona o zřízení VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 184/0 Návrh novely zákona o správních poplatcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 251/0 Návrh na vydání zák. o poskytnutí jednorázové peněžní částky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2000 Sb.
 914/0 Novela stavebního zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 993/0 Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1007/0 Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 175/2002 Sb.
 1193/0 Návrh zákona o pojišťovnictví Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení


ISP (příhlásit)