Usnesení PS č. 942

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019 /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení (13. února 2020)

Související sněmovní tisky

487 Sml.mezi ČR a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)