Usnesení PS č. 793

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení (8. listopadu 2019)

Související sněmovní tisky

207 Novela z. o obchodních korporacích
ISP (příhlásit)