Usnesení PS č. 735

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/7/ - vrácenému Senátem (15. října 2019)

Související sněmovní tisky

256 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
ISP (příhlásit)