Usnesení PS č. 557

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení (7. března 2019)

Související sněmovní tisky

393 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla
ISP (příhlásit)