Usnesení PS č. 516

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018 /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení (13. února 2019)

Související sněmovní tisky

255 Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)