Usnesení PS č. 506

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018 /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení (13. února 2019)

Související sněmovní tisky

171 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.
ISP (příhlásit)