Usnesení PS č. 459

k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017 /sněmovní tisk 218/ (24. ledna 2019)
ISP (příhlásit)