Usnesení PS č. 444

k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017 /sněmovní tisk 187/ (24. ledna 2019)

Související sněmovní tisky

187 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017
ISP (příhlásit)