Usnesení PS č. 433

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/8/ - vrácenému Senátem (22. ledna 2019)
ISP (příhlásit)