Usnesení PS č. 349

ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 /sněmovní tisk 145/ (2. října 2018)

Související sněmovní tisky

145 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2017
ISP (příhlásit)