Usnesení PS č. 194

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/ - třetí čtení (13. dubna 2018)

Související sněmovní tisky

12 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
ISP (příhlásit)