Usnesení PS č. 168

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017 /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení (21. března 2018)

Související sněmovní tisky

95 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)