Usnesení PS č. 146

k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení (20. března 2018)

Související sněmovní tisky

66 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMF
ISP (příhlásit)