Usnesení PS č. 1424

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení (15. prosince 2020)

Související sněmovní tisky

984 Novela z. - občanský zákoník
ISP (příhlásit)