Usnesení PS č. 1350

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení (13. listopadu 2020)

Související sněmovní tisky

576 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.
ISP (příhlásit)