Usnesení PS č. 960

k návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 42/11/ - vrácenému Senátem (24. listopadu 2015)

Související sněmovní tisky

42 N.z. o Registru smluv
ISP (příhlásit)