Usnesení PS č. 935

ke zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 562/ (22. října 2015)

Související sněmovní tisky

562 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2014




ISP (příhlásit)