Usnesení PS č. 933

ke zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013) a zprávěo plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014 /sněmovní tisk 519/ (22. října 2015)

Související sněmovní tisky

519 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2014
ISP (příhlásit)