Usnesení PS č. 924

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 566/- prvé čtení podle § 90 odst. 2 (20. října 2015)

Související sněmovní tisky

566 Novela z. o technických požadavcích na výrobky
ISP (příhlásit)