Usnesení PS č. 721

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení (10. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

351 Novela z. - energetický zákon
ISP (příhlásit)