Usnesení PS č. 680

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení (2. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

410 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství
ISP (příhlásit)