Usnesení PS č. 623

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení (11. února 2015)

Související sněmovní tisky

261 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
ISP (příhlásit)