Usnesení PS č. 615

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/8/ - vrácenému Senátem (10. února 2015)

Související sněmovní tisky

299 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí
ISP (příhlásit)