Usnesení PS č. 572

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení (12. prosince 2014)

Související sněmovní tisky

299 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí
ISP (příhlásit)