Usnesení PS č. 307

k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 104/ - druhé čtení (12. června 2014)

Související sněmovní tisky

104 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob
ISP (příhlásit)