Usnesení PS č. 306

k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 103/ - druhé čtení (12. června 2014)

Související sněmovní tisky

103 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech
ISP (příhlásit)