Usnesení PS č. 249

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení (13. května 2014)

Související sněmovní tisky

69 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci
ISP (příhlásit)