Usnesení PS č. 193

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení (26. března 2014)

Související sněmovní tisky

47 Novela z. o civilním letectví
ISP (příhlásit)