Usnesení PS č. 183

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

112 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění
ISP (příhlásit)