Usnesení PS č. 1825

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení (8. září 2017)

Související sněmovní tisky

688 Novela z. - antidiskriminační zákon
ISP (příhlásit)