Usnesení PS č. 1805

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015 /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení (7. září 2017)

Související sněmovní tisky

875 Změny příl. 2 a 3 dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků
ISP (příhlásit)